Det sted Gedved

Gedved ligger i den nordlige ende af Horsens Kommune naturskønt umiddelbart sydøst for Danmarks højeste punkter Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj. Syd for Gedved begynder Hansted skov, som er et kuperet skovområde. Den centrale placering i Østjylland, med nem adgang til Motorvej E45 i både nord og sydgående retning har gjort Gedved til et endog meget attraktivt bosætningsområde og byen oplever en positiv befolkningstilvækst, til gavn for detailhandel, erhvervsliv og skole. Gedved er ikke en soveby. Der forefindes masser af tilbud og aktivitetsmuligher, som kan benyttes i fritiden. Mht sport råder byen over en af de største gymnastikforeninger på egnen, en velfungerende idrætsforening, skiklub og cykelklub og mange andre klubber.

Er man mere til ikke sportslige aktiviteter er der i området en naturforening, folkedanserforening, historisk forening, ligesom der udbydes mange fag på aftenskole i vinterhalvåret. Hvis man er børnefamilie råder byen over dagpleje, vuggestue, børnehave, skole fra 0- 9. klasse, 0-3. klasses SFO samt 4- 7. klasses SFO. I Gedved forefindes også pædagogseminarium, som er den del af VIA University College. Vi ønsker alle nytilflyttere og andre interesserede velkommen til Gedved.

Historie

Gedved er opstået omkring år 1400 i vejkrydset mellem landevejen mellem Horsens og Skanderborg og vejen mellem Lundum og Tolstrup. Byens historiske centrum lå omkring gårdene på Vestervej, som møder Egebjergvej i krydset hvor Gedved Bageri ligger i dag. Der har dog boet mennesker i området helt tilbage til jernalderen. De talrige fund ved de arkæologiske udgravninger i forbindelse med byggemodningen omkring Gedved vidner herom.

I 1854 blev Gedved Folkehøjskole grundlagt. Her kunne bønderne i og omkring Gedved få et bredere perspektiv på tilværelsen ved at lære om danmarkshistorie, religion og politik. Det blev hurtigt nødvendigt at kunne uddanne lærere, så fra 1862 begyndte læreruddannelsen sideløbende med Folkehøjskolen. Fra 1881 husede bygningerne udelukkende lærerseminarium. Gedved Skole blev etableret som øvelsesskole, hvor eleverne altså kunne nyde godt af de unge lærerstuderendes friske idéer. Med tiden vokser Gedved mod øst og især mod syd ad Egebjergvej. I 1951 rækker Gedved stort set så langt mod syd som den gør i dag og tæller blandt andet fotograf, boghandler, skomager og radioforhandler.

Omkring 1960 udstykkes de første parcelhusgrunde og det store villakvarter øst for Egebjergvej opstår. Fra 1967 kan man tage HF i Gedved, og et år senere bygges Egekollegiet, som stadig eksisterer i dag. Indtil da boede de studerende i værelser hos borgerne i Gedved. Med kollegiet bliver det nemmere for de studerende at finde en billig bolig tæt på studiet.

I 1982 bestemte Folketinget, at lærerseminariet i Gedved skulle nedlægges da der blev uddannet for mange lærere. Da der samtidig blev uddannet for få socialpædagoger, bestemtes det, at Gedved i stedet skulle have et socialpædagogisk seminarium.

I 1984 startede de første tre pædagogklasser, og i 1986 dimitterede de sidste lærere. Også en HFuddannelse blev oprettet på seminariet. Gedved Kommune dannes i 1970 ved sammenlægning af 9 sogne, og kommunens rådhus kommer til at ligge på Kirkevej 5 i Gedved. Rådhuset fungerer indtil kommunalreformen i 2007 hvor Gedved bliver en del af Horsens Kommune.

I 1988 åbner kursus- og meditationscenteret Munach i Gedved i en karakteristisk 9 kantet bygning på Vestervej. Centeret skifter i 2001 navn til Tigerens Rede. Tigerens Rede har i dag ca. 50 fast tilknyttede kursister med daglig gang på centeret.

I januar 2003 går en af Gedveds største virksomheder, Gedved Fjerkræslagteri, i betalingsstandsning og indstiller produktionen. Årsagen er, at man på hoved- markedet i Mellemøsten ikke længere er konkurrencedygtig i forhold til brasilianske og amerikanske virksomheder. Da produktionen var på sit

højeste var der 140 ansatte som slagtede ca. 60.000 kyllinger om dagen. Kort tid senere, i september 2004 åbner Danish Crown syd for Gedved verdens mest moderne svineslagteri, som i 2008 har over 1.400 ansatte.